Renovatie én hervestiging van de Bib?

Nieuws

In februari 2017 heeft de gemeenteraad een plan goedgekeurd voor de omvorming van het Hendrik Heymanplein tot een groen plein met stedelijke allures. De Bib en de supermarkt blijven de grote publiekstrekkers van het plein, maar de gebouwen wisselen van plaats.

Het gaat evenwel om een ‘masterplan’, dat als een globaal kader geldt voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling. Het is op dit moment nog moeilijk om een exacte timing te zetten op de concrete herschikkingen, onder meer gelet op de vele en omvangrijke administratieve en technische procedures. Maar een termijn van vijf à tien jaar lijkt toch realistisch.

Intussen zijn er in de Bib noodzakelijke instandhoudingswerken aan de gang. De ramen dateren van 1976 en hebben nagenoeg geen isolatiewaarde meer. Ook de brandevacuatie en de stookinstallatie zijn aan vernieuwing toe. Het gaat om investeringen die binnen tien jaar grotendeels afgeschreven zullen zijn.

Het stadsbestuur en het personeel van de Bib krijgen over het naast elkaar lopen van de communicatie over de renovatiewerken en het masterplan terecht heel wat vragen. Vandaar dan ook deze toelichting en verduidelijking.

Jan Smet

dienst communicatie

tel. 03 778 30 81

jan.smet@sint-niklaas.be

Publicatiedatum

2017-05-12

Contact stadhuis

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter