Boekvoorstelling: Weemoed mijn wereld | Anton van Wilderode

Nieuws

Boekvoorstelling: Weemoed mijn wereld | Anton van Wilderode
Weemoed mijn wereld: Honderd gedichten | Een keuze door Patrick Lateur

Weemoed mijn wereld is een thematische bloemlezing uit de gebundelde gedichten. In een selectie van honderd gedichten tekent Patrick Lateur de lijnen uit van de verwantschap tussen leven en werk van Anton van Wilderode. Het heimwee naar alles wat hem bond aan huis, dorp en land gaat hand in hand met het verlangen naar de overoever die hem wacht. Maar tussen weemoed en verlangen sluimert een intens geluk dat de dichter vond in God en mensen en dat hij uitdrukt insensitieve verzen vol geuren, geluiden en kleuren.

Hij liet een omvangrijk oeuvre na aan dichtbundels en vertalingen, essays en toespraken. De lijst van literaireprijzen en onderscheidingen is lang, o.m. de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Poëzie voor Dorp zonder ouders en de Driejaarlijkse Staatsprijs ter bekroning vaneen literaire loopbaan, het lidmaatschap van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde en een eredoctoraat aan de KU Leuven. 

Welkomstwoord | Lieven Dehandschutter, burgemeester

Toelichting bloemlezing | Patrick Lateur, samensteller

Laudatio Anton van Wilderode | Tom Lanoye, auteur

Voordracht poëzie | Annemarie Estor, dichter

Vrijdag 1 juni 2018 om 20 uur  | Locatie: stadhuis

Info en inschrijven: de Bib | 03 778 34 00 | bibliotheek@sint-niklaas.be

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicatiedatum

2018-05-14

Contact stadhuis

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Facebook Twitter