Missie | beleid

Missie

De stedelijke openbare bibliotheek van Sint-Niklaas met haar filialen en uitleenposten is een basisvoorziening waar elke burger terecht kan met zijn vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. Ze bemiddelt actief bij het beantwoorden van deze vragen. De openbare bibliotheek is actief inzake cultuurspreiding, cultuurparticipatie en is als bewaarder van het Waas cultureel erfgoed actief in de uitbouw van een regionale bio-bibliografische documentatie- en bewaarbibliotheek. Ze werkt in een geest van objectiviteit en is vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciƫle invloeden.

Algemeen beleid

De Stedelijke Openbare Bibliotheek wil meer mensen uit Sint-Niklaas bereiken met een gediversifieerd en geactualiseerd aanbod en via verschillende media, inclusief het internet. Momenteel zijn 20% van de Sint-Niklase jongeren en volwassenen lid van de bibliotheek en 36% van de kinderen. Deze laatsten blijven de hoogste prioriteit krijgen. Daarnaast zal de bibliotheek zich actief richten naar al wie zijn kennis en vaardigheden wil uitbreiden door middel van zelfstudie, bijscholing of vorming.

Beheerscommissie

De Beheerscommissie Stedelijke Openbare bibliotheek brengt adviezen uit over het bibliotheekaangelegenheden aan het gemeentebestuur.

Jaarverslagen

In de jaarverslagen vindt u meer over de werking van de Bib, alsook cijfergegevens over aantal leners, uitleningen e.d.
De jaarverslagen kan u onderaan in de bijlagen raadplegen.

Foto's: 
Nieuws Teasers: 
Bijlagen Datum
Jaarverslag Bib 2016 28/09/2017 - 15:25
Jaarverslag Bib 2015 28/09/2017 - 15:24
Jaarverslag Bib 2014 28/09/2017 - 15:22

Contact stadhuis

Grote Markt 1
9100 Sint-Niklaas
info@sint-niklaas.be
Tel.: +32 (0)3 778 30 00

Bekijk hier onze privacyverklaring.

Facebook Twitter